Chỉ còn 30 máy tính và 25 laptop cho thuê. Ngày 20/5 sẽ về 100 bộ. Hàng xem tại kho q6 and Tân bình nhé. Tranh thủ hàng chưa về đi chơi