NHỮNG MẪU NHÀ ĐẸP được AD tổng hợp lại từ rất nhiều nguồn của các công ty KIẾN TRÚC trong nước, sẽ được chia sẻ tại đây. Cùng xem và tham khảo

𝐓𝐡𝐢𝐞̂́𝐭 𝐊𝐞̂́ 𝐁𝐢𝐞̣̂𝐭 𝐓𝐡𝐮̛̣ 𝐏𝐡𝐨̂́ 𝟑 𝐓𝐚̂̀𝐧𝐠 𝐇𝐢𝐞̣̂𝐧 Đ𝐚̣𝐢 𝐃𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐓𝐢́𝐜𝐡 𝟏𝟏𝟎𝐦𝟐

𝑇𝑎̂̀𝑛𝑔 1: 𝑆𝑎̂𝑛 𝑣𝑢̛𝑜̛̀𝑛; 𝐺𝑎𝑟𝑎; 𝑃ℎ𝑜̀𝑛𝑔 𝑘ℎ𝑎́𝑐ℎ; 𝑃ℎ𝑜̀𝑛𝑔 𝑏𝑒̂́𝑝 , 𝑎̆𝑛 𝑇𝑎̂̀𝑛𝑔 2: 𝑃ℎ𝑜̀𝑛𝑔 𝑛𝑔𝑢̉ 𝑀𝑎𝑠𝑡𝑒𝑟 𝑣𝑎̀ 2 𝑝ℎ𝑜̀𝑛𝑔 𝑛𝑔𝑢̉ 𝑐𝑜𝑛 𝑇𝑎̂̀𝑛𝑔 3: 𝑃ℎ𝑜̀𝑛𝑔 𝑛𝑔𝑢̉ 𝑉𝐼𝑃; 𝑃ℎ𝑜̀𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑜̛̀; 𝑆𝑎̂𝑛 𝑝ℎ𝑜̛𝑖 ----------------------------------------------------- 𝐓𝐇𝐈𝐄̂́𝐓 𝐊𝐄̂́ 𝐍𝐇𝐀̀ Đ𝐄̣𝐏 𝟑𝟔𝟓 𝘛𝘳𝘶̣ 𝘴𝘰̛̉ 𝘤𝘩𝘪́𝘯𝘩: 𝘚𝘰̂́ 44/82 - 𝘕𝘨𝘶𝘺𝘦̂̃𝘯 𝘗𝘩𝘶́𝘤 𝘓𝘢𝘪 - 𝘏𝘰𝘢̀𝘯𝘨 𝘊𝘢̂̀𝘶 - 𝘏𝘢̀ 𝘕𝘰̣̂𝘪 𝘏𝘰𝘵𝘭𝘪𝘯𝘦: 0986 3579 33 𝘌𝘮𝘢𝘪𝘭: 𝘯𝘩𝘢𝘥𝘦𝘱365.𝘷𝘯@𝘨𝘮𝘢𝘪𝘭.𝘤𝘰𝘮 𝘞𝘦𝘣𝘴𝘪𝘵𝘦 : 𝘸𝘸𝘸.𝘯𝘩𝘢𝘥𝘦𝘱365.𝘷𝘯

Thiết kế biệt thự 3 tầng Anh Sơn – Đông Anh

Biệt thự phong cách hiện đại dành cho những gia đình yêu thích sự đơn giản tinh tế trong thiết kế. Những đường nét hình khối khỏe khoắn mảng miếng rõ ràng. Thiết kế kiến trúc biệt thự hiện đại là công việc không quá khó khăn với các kiến trúc sư (đặc biệt là các kiến trúc sư đã lâu năm trong nghề) bởi chúng được tạo thành từ các khối hình hoặc hoặc đường nét đơn giản. Tuy nhiên, không vì thế mà công việc này toàn chứa đựng sự thuận lợi. Khi xã hội càng phát triển thì việc bám sát xu hướng mới càng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Do đó, việc thiết kế được một ngôi biệt thự hiện đại hội tụ đủ các đặc trưng điển hình của xu hướng là điều mà kiến trúc sư nào cũng mong muốn. Sự tinh tế sẽ giúp các kiến trúc sư lựa chọn và sắp xếp chi tiết chặt chẽ, có duyên. Cùng với đó, gu thẩm mỹ sẽ giúp các kiến trúc sư có cách sử dụng màu sắc ấn tượng. --------------------------------------- THIẾT KẾ NHÀ ĐẸP 365 Trụ sở chính: Số 44/82 - Nguyễn Phúc Lai - Hoàng Cầu - Hà Nội Hotline: O986 3579 33 Email: nhadep365.vn@gmail.com Website : www.nhadep365.vn

𝐓𝐡𝐢𝐞̂́𝐭 𝐊𝐞̂́ 𝐛𝐢𝐞̣̂𝐭 𝐭𝐡𝐮̛̣ 𝐩𝐡𝐨̂́ 𝟑 𝐭𝐚̂̀𝐧𝐠 𝐡𝐢𝐞̣̂𝐧 đ𝐚̣𝐢 𝐝𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐭𝐢́𝐜𝐡 𝟏𝟏𝟎𝐦𝟐

𝐶ℎ𝑢̉ đ𝑎̂̀𝑢 𝑡𝑢̛: 𝑀𝑟 𝐷𝑜𝑎𝑛ℎ
Đ𝑖̣𝑎 𝑐ℎ𝑖̉: 𝑁𝑎𝑚 Đ𝑖̣𝑛ℎ
𝐿𝑜𝑎̣𝑖 ℎ𝑖̀𝑛 ℎ: 𝑇ℎ𝑖𝑒̂́𝑡 𝑘𝑒̂́ 𝑏𝑖𝑒̣̂𝑡 𝑡ℎ𝑢̛̣ 𝑝ℎ𝑜̂́ 2 𝑚𝑎̣̆𝑡 𝑡𝑖𝑒̂̀𝑛 𝑆𝑜̂́ 𝑇𝑎̂̀𝑛𝑔: 3 𝑡𝑎̂̀𝑛𝑔 𝑀𝑎̣̆𝑡 𝑡𝑖𝑒̂̀𝑛: 𝑀𝑎̣̆𝑡 𝑡𝑖𝑒̂̀𝑛 8.8𝑚 𝑇𝑜̂̉𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑒̣̂𝑛 𝑡𝑖́𝑐ℎ: 330𝑚2 𝐶𝑜̂𝑛𝑔 𝑛𝑎̆𝑛𝑔: 𝑇𝑎̂̀𝑛𝑔 1: 𝑆𝑎̂𝑛 𝑣𝑢̛𝑜̛̀𝑛; 𝐺𝑎𝑟𝑎; 𝑃ℎ𝑜̀𝑛𝑔 𝑘ℎ𝑎́𝑐ℎ; 𝑃ℎ𝑜̀𝑛𝑔 𝑏𝑒̂́𝑝, 𝑎̆𝑛 𝑇𝑎̂̀𝑛𝑔 2: 𝑃ℎ𝑜̀𝑛𝑔 𝑛𝑔𝑢̉ 𝑀𝑎𝑠𝑡𝑒𝑟 𝑣𝑎̀ 2 𝑝ℎ𝑜̀𝑛𝑔 𝑛𝑔𝑢̉ 𝑐𝑜𝑛 𝑇𝑎̂̀𝑛𝑔 3: 𝑃ℎ𝑜̀𝑛𝑔 𝑛𝑔𝑢̉ 𝑉𝐼𝑃; 𝑃ℎ𝑜̀𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑜̛̀; 𝑆𝑎̂𝑛 𝑝ℎ𝑜̛𝑖 Đ𝑜̛𝑛 𝑣𝑖̣ 𝑡ℎ𝑖𝑒̂́𝑡 𝑘𝑒̂́: 𝑁ℎ𝑎̀ Đ𝑒̣𝑝 365 𝑁𝑎̆𝑚 𝑡ℎ𝑢̛̣𝑐 ℎ𝑖𝑒̣̂𝑛: 2019

𝐓𝐡𝐢𝐞̂́𝐭 𝐊𝐞̂́ 𝐛𝐢𝐞̣̂𝐭 𝐭𝐡𝐮̛̣ 𝟐 𝐭𝐚̂̀𝐧𝐠 𝐡𝐢𝐞̣̂𝐧 đ𝐚̣𝐢 𝐝𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐭𝐢́𝐜𝐡 𝟏𝟗𝟎𝐦𝟐 𝐭𝐚̣𝐢 𝐕𝐢̃𝐧𝐡 𝐏𝐡𝐮́𝐜

𝐶ℎ𝑢̉ đ𝑎̂̀𝑢 𝑡𝑢̛: 𝑀𝑟 𝐿𝑦́
Đ𝑖̣𝑎 𝑐ℎ𝑖̉: 𝑉𝑖̃𝑛ℎ 𝑌𝑒̂𝑛 – 𝑉𝑖̃𝑛ℎ 𝑃ℎ𝑢́𝑐 𝐿𝑜𝑎̣𝑖 ℎ𝑖̀𝑛ℎ: 𝑇ℎ𝑖𝑒̂́𝑡 𝑘𝑒̂́ 𝑏𝑖𝑒̣̂𝑡 𝑡ℎ𝑢̛̣ 𝑆𝑜̂́ 𝑇𝑎̂̀𝑛𝑔: 2 𝑡𝑎̂̀𝑛𝑔 𝑀𝑎̣̆𝑡 𝑡𝑖𝑒̂̀𝑛: 𝑀𝑎̣̆𝑡 𝑡𝑖𝑒̂̀𝑛 18𝑚 𝑇𝑜̂̉𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑒̣̂𝑛 𝑡𝑖́𝑐ℎ: 400𝑚2 𝐶𝑜̂𝑛𝑔 𝑛𝑎̆𝑛𝑔: 𝑇𝑎̂̀𝑛𝑔 1: 𝑆𝑎̂𝑛 𝑣𝑢̛𝑜̛̀𝑛; 𝐺𝑎𝑟𝑎; 𝑃ℎ𝑜̀𝑛𝑔 𝑘ℎ𝑎́𝑐ℎ; 𝑃ℎ𝑜̀𝑛𝑔 𝑏𝑒̂́𝑝, 𝑎̆𝑛; 𝑃ℎ𝑜̀𝑛𝑔 𝑛𝑔𝑢̉; 𝑊𝑐 𝑇𝑎̂̀𝑛𝑔 2: 𝑃ℎ𝑜̀𝑛𝑔 𝑛𝑔𝑢̉ 𝑀𝑎𝑠𝑡𝑒𝑟 𝑣𝑎̀ 2 𝑝ℎ𝑜̀𝑛𝑔 𝑛𝑔𝑢̉ 𝑐𝑜𝑛; 𝑃ℎ𝑜̀𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑜̛̀ 𝑇𝑎̂̀𝑛𝑔 𝑚𝑎́𝑖: 𝐺𝑖𝑎̣̆𝑡 𝑙𝑎̀; 𝑆𝑎̂𝑛 𝑝ℎ𝑜̛𝑖 Đ𝑜̛𝑛 𝑣𝑖̣ 𝑡ℎ𝑖𝑒̂́𝑡 𝑘𝑒̂́: 𝑁ℎ𝑎̀ Đ𝑒̣𝑝 365 𝑁𝑎̆𝑚 𝑡ℎ𝑢̛̣𝑐 ℎ𝑖𝑒̣̂𝑛: 2019

☯️ PHONG THỦY ĐẶT SOFA PHÒNG KHÁCH CHO 12 CUNG HOÀNG ĐẠO
⭐️ Dấu hiệu từ cung hoàng đạo của bạn có thể nói lên rất nhiều về tính cách và sở thích. Tùy thuộc vào vị trí của các ngôi sao trên bầu trời và o thời điểm mỗi người sinh ra thì phong cách thiết kế nhà sẽ là khác nhau: có thể táo bạo, lộn xộn, gọn gàng hoặc ngăn nắp... 🧐Tra cứu thiết kế nhà theo cung hoàng đạo dưới đây để xem cách đặt sofa phòng khách sao cho đúng phong thủy của gia chủ giúp đón may mắn tài lộc vào nhà. Ngoài ra, đây cũng là cách tuyệt vời để tìm món quà hoàn hảo cho ai đó hoặc giúp bạn xác định phong cách thiết kế tốt nhất cho tính cách của mình. Bảng cung hoàng đạo: 21 tháng 3 - 19 tháng 4 --> Cung Bạch Dương 20 tháng 4 - 20 tháng 5 --> Cung Kim Ngưu 21 tháng 5 - 20 tháng 6 --> Cung Song Tử 21 tháng 6 - 22 tháng 7 --> Cung Cự Giải 23 tháng 7 - 22 tháng 8 --> Cung Sư Tử 23 tháng 8 - 22 tháng 9 --> Cung Xử Nữ 23 tháng 9 - 22 tháng 10 --> Cung Thiên Bình 23 tháng 10 - 21 tháng 11 --> Cung Bọ Cạp 22 tháng 11 - 21 tháng 12 --> Cung Nhân Mã 22 tháng 12 - 19 tháng 1 --> Cung Ma Kết 20 tháng 1 - 18 tháng 2 --> Cung Bảo Bình 19 tháng 2 - 20 tháng 3 --> Cung Song Ngư Hãy liên hệ ngay cho chúng tôi để được tư vấn chi tiết ☎️ Hotline: 0936.15.35.45 - 0903.442.004 maxxDecor- nội thất chuẩn Việt ================================== ✍️ Đăng ký kênh #YOUTUBE của maxxDecor để đón xem thêm nhiều sản phẩm hơn nhé: 🎞Nội Thất maxxDecor: https://www.youtube.com/channel/UCoQDHGXnqarnIJ2tEA5sQxw 🎞maxxDecor Furniture: https://www.youtube.com/channel/UC0AIKl5wRll-voRU_SRPbeQ 🎞Thương hiệu Nội thất maxxDecor: https://www.youtube.com/channel/UCLYSYnXPU3Uzl1kC30LPqJA ================================== ☎️ Hotline: 0936.15.35.45 - 0903.442.004 💻 Website:http://maxxdecor.vn/ 🔥 LH làm nhà phân phối: 0903.442.004 Hệ thống Showroom của maxxDecor * 🏢 MIỀN BẮC 📍 maxxDecor Central - 37 Nguyễn Xiển - Thanh Xuân - Hà Nội. 0987038159 - 0903442004 📍 maxxDecor Thái Nguyên - Số 1 Đường Cầu Bến Tượng KĐT Picenza - TP Thái Nguyên. 0936 153 545 📍 maxxDecor Quảng Ninh - Số 376 Cao Thắng - Hạ Long- Quảng Ninh - Điện thoại: 0936 15 35 45 📍maxxDecor Hải Phòng - Số 227 Nguyễn Văn Linh, Tp. Hải Phòng - Điện thoại: 0246 654 6983 📍maxxDecor Vĩnh Phúc - 637-639 Đường Mê Linh - Phường Khai Quang - TP Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc - Điện thoại: 0963.83.48.98 📍maxxDecor Hòa Bình - Tòa CC DH6 - KĐT Dạ Hợp - Hữu Nghị - Hòa Bình - 0936 18 28 78 📍 maxxDecor Lào Cai - Số 188 Đường Hoàng Liên,Phường Cốc Lếu, Thành Phố Lào Cai - Điện thoại: 0936 153 545 📍 maxxDecor Yên Bái - Số 37 - Tổ 10 - Đại lộ Nguyễn Thái Học - TP Yên Bái - Điện thoại: 0936 15 35 45 📍 maxxDecor Nam Định - 252 trường Chinh - TP Nam Định - Điện thoại: 0936 15 35 45 📍 maxxDecor Bắc Ninh - Phố Khám - Gia Đông - Thuận Thành - Bắc Ninh - Điện thoại: 0936 18 28 78 📍 maxxDecor Thái Bình - T1 Tòa nhà Damsan - 56 Trần Hưng Đạo - TP Thái Bình - Điện thoại: 0936 15 35 45 📍 maxxDecor Hải Dương - 336 Thanh Niên - TP. Hải Dương - 0987 038 159 📍maxxDecor Ninh Bình - 421 Khánh Minh, Ninh Khánh, Ninh Bình - 0936 18 28 78 📍 Văn phòng - 38/111 Nguyễn Xiển – Q. Thanh Xuân – TP. Hà Nội - Điện thoại: 0903 28 78 38 📍 Kho hàng - 286 Nguyễn Xiển - Q. Thanh Xuân – TP. Hà Nội - Điện thoại: 04 66 546 983 * 🏢 MIỀN TRUNG 📍 maxxDecor Nghệ An : 72 Nguyễn Sỹ Sách - TP. Vinh - Nghệ An - 0936 15 35 45 📍 maxxDecor Hà Tĩnh - Số 91 Hà Tôn Mục - TP Hà Tĩnh - Điện thoại: 0936 15 35 45 📍 maxxDecor Thanh Hóa: Tòa nhà 2 tầng - Trường Thanh Hoa - Đại lộ Lê Lợi - Thành phố Thanh Hóa - Thanh Hóa 0903442004 * 🏢 MIỀN NAM 📍 maxxDecor TP Hồ Chí Minh: : 696 Huỳnh Tấn Phát - Quận 7 - TP.HCM - Điện Thoại : 0936 15 35 45 📍 maxxDecor 2A Nguyễn Chích- Phường Phú Thạnh- Quận Tân Phú- TP.HCM - Điện Thoại : 0936 15 35 45 #sofa_gỗ #sofa_gỗ_maxxdecor #báo_giá_sofa_gỗ #giá_sofa_gỗ #sofa_gỗ_hiện_đại #sofa_gỗ_đẹp #mẫu_sofa_gỗ_đẹp #mua_sofa_gỗ_tại_hà_nội #sofa_gỗ_rẻ #mua_sofa_gỗ_ở_đâu_tại_hà_nội #nội_thất_maxxdecor #sofa_go_dep #sofa_go_re #bàn_ghế_gỗ #ban_ghe_phong_khach #sofa_gỗ_cao_cấp #sofa_gỗ_sồi #sofa_óc_chó #sofa_gỗ_thiết_kế #sản_xuất_sofa_gỗ #bán_buôn_sofa_gỗ #sofa_gỗ_góc #sofa_gỗ_chữ_L #thiết_kế_sofa_gỗ #sofa_gỗ_độc_đáo #sofa_văng_gỗ #sofa_gỗ_tự_nhiên #nội_thất_sofa_gỗ #sofa_gỗ_rẻ_đẹp_ha_nội #sofa_gỗ_góc #sofa_gỗ_tần_bì #sofa_gỗ_dor #sofa_gỗ_phòng_khách_hiện_đại #sofa_gỗ_óc_chó_cao_cấp