Đầm xoè hoa phối cổ trắng

Đầm xoè hoa phối cổ trắng 2M Chỉ định hoa hoè một chút cho có mùi summer với bạn với bè thôi mà ai ngờ xinh quá chời !!! 220