🍬 🍬Mong chờ mãi mới về được vài bạn Tourmaline candy ạ, lỡ hẹn với khách hoài nè, nhanh tay vợt liền nhé khách yêu ơi 😉😉😉. 🍬Tourmaline candy về size 7ly và 8ly nhé. Hợp tất cả các mệnh!