#AngillaJewels chẳng có gì ngoài #Feedback của khách 😘😘 Tay nàng nào cũng xinh hẳn ra 😍😍 ------------------------------------------ Đơn hàng 23h - Ship xuyên màn đêm Cảm ơn anh shiper 🚵