Rao bán Sản Phẩm Thanh Lý

4

该如何逃离套单无止尽 资金狂缩水的困境

该如何逃离套单无止尽 资金狂缩水的困境

风险是一种客观存在的、不可避免的,并在一定条件下还带有某些规律性。因此,只能试图将风险减小到最低的程度,而不可能完全避免或消除。降低风险的最有效方法就是要意识并认可风险的存在,积极的去面对、去寻找,才能够有效地控制风险,将风险降低到最小程度。在合约交易过程中如果遇到被套的情况,投资者可以用哪些方法解套呢?

1、判断行情拐点解锁法首先要从行情本身的角度出 发,判断日线是否有见底或者见顶的迹象,通常研判标准是3个交易日不创新高或者新低,并伴随着底部出现阳线或者顶部出现大阴线,就可以解锁同时反手加仓。 2、趋势解锁法如果趋势刚刚形成一段时间,无论是上涨趋势还是下跌趋势,为可以利用反弹或者回落的机会减仓相反趋势的单子进行解锁,之后顺势加仓降低成本。 3、逐渐加仓法锁仓之后,经过连续大跌过后,短线趋于平稳,为这个时候应该解锁。解锁之后反手开始少量加仓多单,如果再回落一部分再加仓多单。如果用合约交易做例子的话,每下跌100美元补仓一手。如果补仓之后出现反弹,补仓部分可以卖出,然后继续等待下次机会 4、高抛低吸解锁法如果行情处于箱体震荡状态,箱体高位解锁多单,持有空单。当然箱体低位解锁空单持有多单,如果跌破箱体,减仓一半多单,逐步逢低补仓做滚动反弹操作。

‪Neo Blockchain hợp tác cùng Microsoft, Accenture, SDX và Digital Asset khởi xướ

‪Neo Blockchain hợp tác cùng Microsoft, Accenture, SDX và Digital Asset khởi xướng Liên minh InterWork (InterWork Alliance) để xúc tác việc áp dụng rộng rãi cộng nghệ blockchain vào kỉ nguyên kinh tế kỹ thuật số.‬ [https://twitter.com/dahongfei/status/1267804407808184320](https://twitter.com/dahongfei/status/1267804407808184320) Ngoài ra còn có các thành viên khác như NASDAQ, IBM, Chainlink,...